Nhân viên AIG tham gia hoạt động tình nguyện

Hưởng ứng tháng Tình nguyện của AIG trên toàn thế giới, 20 nhân viên AIG Việt Nam đã tham dự hoạt động tình nguyện tại nhà Nội trú Phao Lô Phú Sơn, tỉnh Lâm Đồng trong ngày thứ 6, 21/4/2017. Đây là lần thứ 3, nhân viên AIG tổ chức hoạt động tình nguyện tại Nhà nội trú.

Nhà nội trú hiện có 110 em học sinh dân tộc từ cấp 1 đến cấp 3 sinh sống, trong điều kiện khó khăn. Nhân viên AIG đã nấu ăn, tổ chức trò chơi, biểu diễn và chụp ảnh cho các em.