Skip Navigation?
 

Tổng Quát

Rủi ro thuộc ngành năng lượng và các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực năng lượng thường rất phức tạp, đa dạng, và mang tính nguy hiểm. Việc sử dụng năng lượng trong cuộc sống hiện đại, kinh doanh, khai thác, sản xuất và phân phối năng lượng là cực kỳ quan trọng và cần thiết trong nền kinh tế toàn cầu. 

Với kinh nghiệm trên 30 năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi có những hiểu biết về pháp luật đối với ngành nghề một cách chuyên sâu, những quy định đặc thù ngành, các hệ thống phức hợp trong quản lý và cơ quan quản lý ngành nghề. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp toàn diện và theo yêu cầu để đáp ứng những quy định đòi hỏi đặc biệt của ngành năng lượng.  

AIG là công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới về sản phẩm bảo hiểm Tài sản cho ngành Điện lực trên toàn cầu, đã kiên trì theo đuổi khai thác sản phẩm trên 35 năm. 

Các sản phẩm Bảo Hiểm Năng Lượng của AIG.

Bảo Hiểm Năng Lượng

Bảo Hiểm Dầu Khí và Hóa Dầu

Sản phẩm Bảo hiểm Hóa Dầu là giải pháp toàn diện cho các rủi ro phức hợp của ngành Hóa Dầu cũng như các ngành nghề có liên quan đến việc sản xuất chế biến các sản phẩm có chứa thành phần hydro carbon.

Bảo Hiểm Ngành Điện Lực

AIG là công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới về sản phẩm bảo hiểm Tài sản cho ngành Điện lực trên toàn cầu, đã kiên trì theo đuổi khai thác sản phẩm trên 35 năm. Chúng tôi hiểu rõ các thiết bị máy móc đặc thù của ngành, các rủi ro đặc biệt của các nhà máy phát điện. Chúng tôi hiểu và đánh giá cao nhu cầu, cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng những tiến bộ công nghệ mới nhất.

Bảo Hiểm Hóa Chất và Dược Phẩm

Đây là giải pháp bảo hiểm toàn diện cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất ngành Hóa chất và Dược phẩm bao gồm Thiện hại Vật chất và Gián đoạn Kinh doanh.

Bảo Hiểm Xây Dựng

Sản phẩm Bảo hiểm Mọi Rủi ro cho Nhà thầu là giải pháp bảo hiểm toàn diện bao gồm Thiệt hại Vật chất cho các dự án xây dựng từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thiện và được bàn giao đưa vào sử dụng.