Năng Lượng

Năng Lượng

Tổng Quát

Rủi ro thuộc ngành năng lượng và các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực năng lượng thường rất phức tạp, đa dạng, và mang tính nguy hiểm. Việc sử dụng năng lượng trong cuộc sống hiện đại, kinh doanh, khai thác, sản xuất và phân phối năng lượng là cực kỳ quan trọng và cần thiết trong nền kinh tế toàn cầu. 

Với kinh nghiệm trên 30 năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi có những hiểu biết về pháp luật đối với ngành nghề một cách chuyên sâu, những quy định đặc thù ngành, các hệ thống phức hợp trong quản lý và cơ quan quản lý ngành nghề. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp toàn diện và theo yêu cầu để đáp ứng những quy định đòi hỏi đặc biệt của ngành năng lượng.  

AIG là công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới về sản phẩm bảo hiểm Tài sản cho ngành Điện lực trên toàn cầu, đã kiên trì theo đuổi khai thác sản phẩm trên 35 năm. 

Các sản phẩm Bảo Hiểm Năng Lượng của AIG.

Bảo Hiểm Năng Lượng