Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật

Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 8 năm 2015

AIG cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân mà chúng tôi giao dịch trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin nhận diện và liên quan đến bạn hoặc các cá nhân khác (như người phụ thuộc của bạn). Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này mô tả cách thức chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập được từ trang web này (“Trang Web”) và các phương tiện khác (ví dụ, từ đơn yêu cầu bảo hiểm và đơn yêu cầu bồi thường của bạn, các cuộc điện thoại, e-mails và các phương tiện liên lạc khác giữa bạn và chúng tôi, cũng như từ các điều tra viên về yêu cầu bồi thường, những người hành nghề khám, chữa bệnh, nhân chứng hoặc các bên thứ ba khác có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và bạn).

1. Liên Hệ Về Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn có thể gửi e-mail đến: Privacy.VN@aig.com.

2. Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Tùy thuộc vào quan hệ của bạn và chúng tôi (ví dụ, bạn là một chủ hợp đồng bảo hiểm cá nhân, một người được bảo hiểm hoặc người có yêu cầu bồi thường nhưng không đồng thời làm chủ hợp đồng bảo hiểm; đơn vị môi giới hoặc đại diện theo ủy quyền; hoặc với tư cách khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi), Thông Tin Cá Nhân được thu thập của bạn và người phụ thuộc của bạn có thể bao gồm:

 • Thông tin nhận diện và liên lạc

Họ tên; địa chỉ; chi tiết e-mail và điện thoại; giới tính; tình trạng hôn nhân; tình trạng gia đình; ngày sinh; mật khẩu; trình độ học vấn; đặc điểm cơ thể; hồ sơ cá nhân như hồ sơ lái xe; hình ảnh; quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm; giấy phép hành nghề và thành viên hiệp hội nghề nghiệp; mối quan hệ với chủ hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người yêu cầu bồi thường; và ngày và nguyên nhân chết, bị thương hoặc thương tật.

 • Số nhận diện được cấp phát bởi cơ quan nhà nước

Số An Sinh Xã Hội hoặc bảo hiểm quốc gia; số chứng minh nhân dân hoặc passport; mã số thuế; số thẻ quân nhân; hoặc số giấy phép lái xe hoặc giấy phép khác.

 • Chi tiết thông tin tài chính và tài khoản

Số thẻ thanh toán; số tài khoản ngân hàng và thông tin tài khoản; thông tin tín dụng và điểm tín dụng; tài sản; thu nhập và các thông tin tài chính khác.

 • Điều kiện y tế và tình trạng sức khỏe

Tình trạng thể chất hoặc tinh thần hoặc y tế hiện tại hoặc trước đó; tình trạng sức khỏe; thông tin thương tích hoặc thương tật; các biện pháp điều trị y tế đã thực hiện; thói quen cá nhân (ví dụ, hút thuốc hoặc sử dụng đồ uống có cồn); thông tin đơn thuốc; và bệnh sử.

 • Các thông tin nhạy cảm khác

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể nhận được thông tin nhạy cảm về tư cách thành viên công đoàn, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, bệnh sử gia đình hoặc thông tin về gien của bạn (ví dụ, nếu bạn mua bảo hiểm thông qua một đối tác tiếp thị thứ ba là một tổ chức thương mại, tôn giáo hoặc chính trị). Ngoài ra, chúng tôi có thể có được thông tin về lý lịch tư pháp hoặc lịch sử tranh chấp dân sự của bạn trong quá trình ngăn ngừa, phát hiện và điều tra lừa đảo. Chúng tôi cũng có thể có được thông tin nhạy cảm nếu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi (ví dụ, khi bạn đưa ra biện pháp điều trị y tế ưa thích dựa trên niềm tin tôn giáo)

 • Ghi âm cuộc gọi

Các ghi âm cuộc gọi bạn gọi đến cho đại diện hoặc tổng đài của chúng tôi.

 • Thông tin đến điều tra tội phạm, bao gồm lừa đảo và rửa tiền
 • Thông tin cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ
  Địa điểm và chi tiết xác định tài sản được bảo hiểm (ví dụ, địa chỉ tài sản, biển số xe hoặc số nhận diện); kế hoạch du lịch; nhóm tuổi của các nhân bạn mong muốn bảo hiểm; các con số liên quan đến hợp đồng và yêu cầu bồi thường bảo hiểm; chi tiết phạm vi bảo hiểm / rủi ro; nguyên nhân tổn thất; tiền sử tai nạn hoặc tổn thất; tình trạng của bạn với tư cách là thành viên ban giám đốc hoặc thành viên hợp danh, hoặc lợi ích khác về mặt sở hữu hoặc quản lý trong một tổ chức; và các bảo hiểm khác bạn đang có.
 • Các hình thức tiếp thị tiếp thị ưa thích và phản hồi của khách hàng

Bạn có thể cho chúng tôi biết các hình thức tiếp thị được bạn ưa thích, như tham gia một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mại khác, hoặc tự nguyện trả lời cho một cuộc khảo sát độ hài lòng của khách hàng.

3. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân để:

 • Trao đổi với bạn và người khác như là một phần trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Gửi đến bạn thông tin quan trọng liên quan đến các thay đổi trong các chính sách, điều khoản và điều kiện khác, Trang Web và các thông tin quản trị khác của chúng tôi.
 • Đưa ra quyết định trong việc cung cấp bảo hiểm; cung cấp các dịch vụ bảo hiểm và hỗ trợ, bao gồm đánh giá, xử lý và giải quyết yêu cầu bồi thường; và, quản lý tranh chấp về yêu cầu bồi thường, nếu có.
 • Đánh giá điều kiện được hưởng quyền thanh toán theo đợt của bạn, và xử lý khoản thanh toán phí bảo hiểm và các khoản thanh toán khác của bạn.
 • Cung cấp chất lượng dịch vụ, đào tạo và an toàn ngày càng cải tiến (ví dụ, liên quan đến các cuộc gọi điện thoại đến các số liên hệ của chúng tôi được ghi âm và theo dõi)
 • Ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, bao gồm lừa đảo và rửa tiền, và phân tích và quản lý các rủi ro thương mại khác.
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường, bao gồm khảo sát sự hài lòng.
 • Cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị (bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác của các đối tác bên thứ ba do chúng tôi lựa chọn) theo các ưa thích bạn đã đưa ra.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang Web bằng cách giới thiệu thông tin và quảng cáo dành riêng cho bạn.
 • Nhận diện bạn với bất kỳ người nào mà bạn gửi tin nhắn thông qua Trang Web.
 • Cho phép bạn tham gia vào các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mại tương tự, và quản lý các hoạt động này. Một số hoạt động có thêm các điều khoản và điều kiện khác mà quy định thêm về cách thức chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, do đó chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đó.
 • Quản lý cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và tuân thủ với các chính sách và quy trình nội bộ, bao gồm các chính sách và quy trình liên quan đến kiểm toán; tài chính và kế toán; tính toán và thu tiền; hệ thống IT; lưu trữ (hosting) dữ liệu và trang web; các biện pháp để bảo đảm tính liên tục của hoạt động kinh doanh trong các trường hợp có sự cố hoặc thảm họa; và quản lý sổ sách, tài liệu và in ấn.
 • Giải quyết khiếu nại, và các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu.
 • Tuân thủ với luật áp dụng và nghĩa vụ pháp lý (bao gồm cả các luật bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú), như các quy định liên quan đến chống rửa tiền và chống khủng bố; tuân thủ thủ tục pháp lý; và phản hồi các yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả các cơ quan bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú).
 • Thiết lập và bảo vệ các quyền pháp lý; bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ công ty nào trong cùng tập đoàn với chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản, của chúng tôi và/hoặc của các công ty trong cùng tập đoàn với chúng tôi, của bạn hoặc người khác; và sử dụng các biện pháp khắc phục có thể hoặc giới hạn thiệt hại của chúng tôi.

4. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Do tính chất toàn cầu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cho những mục đích đề ra nêu trên chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân đến các bên ở các quốc gia khác (bao gồm Mỹ và các quốc gia khác mà có chế độ bảo vệ thông tin khác với chế độ tại quốc gia sở tại của bạn). Ví dụ, chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân để xử lý các yêu cầu bồi thường đối với bảo hiểm du lịch quốc tế và cung cấp dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp khi bạn đang ở nước ngoài. Chúng tôi có thể chuyển thông tin ra nước ngoài đến các công ty trong cùng tập đoàn với chúng tôi, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân

AIG có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho:

 • Các công ty trong cùng tập đoàn với chúng tôi

Vui lòng xem danh sách các công ty trong tập đoàn AIG có thể truy cập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân tại http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Công ty TNHH Bảo Hiểm AIG Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo Thông Tinh Cá Nhân được sử dụng chung. Việc tiếp cận Thông Tin Cá Nhân trong nội bộ tập đoàn AIG được giới hạn trong phạm vi những cá nhân có nhu cầu tiếp cận thông tin cho mục đích kinh doanh của chúng tôi.

 • Các bên phân phối và bảo hiểm khác

Trong quá trình tiếp thị và cung cấp bảo hiểm, và xử lý yêu cầu bồi thường, AIG có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho các bên thứ ba như các công ty bảo hiểm khác; công ty tái bảo hiểm; môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm và các đơn vị trung gian và đại lý; đại diện theo ủy quyền; đơn vị phân phối; đối tác tiếp thị liên kết; và các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán và các đối tác kinh doanh khác.

 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thứ ba bên ngoài, như người hành nghề khám, chữa bệnh, kế toán, chuyên gia tính toán, kiểm toán, chuyên gia, luật sư và các nhà cố vấn chuyên nghiệp bên ngoài; đơn vị cung cấp hỗ trợ du lịch và y tế; dịch vụ tổng đài; dịch vụ hệ thống IT, hỗ trợ và lưu trữ; dịch vụ in ấn, quảng cáo, tiếp thị và nghiên cứu và phân tích thị trường; ngân hàng và các tổ chức tài chính phục vụ các tài khoản của chúng tôi; bên thứ ba quản lý yêu cầu bồi thường; dịch vụ quản lý tài liệu và lưu trữ; điều tra và thẩm định viên yêu cầu bồi thường; tư vấn xây dựng; kỹ sư; người kiểm tra; tư vấn về bồi thẩm đoàn; người biên dịch; và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và thuê ngoài tương tự hỗ trợ chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh.

 • Cơ quan quản lý nhà nước và bên thứ ba trong quá trình tố tụng

AIG cũng có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, hội đồng đền bù cho người lao động, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thuế và cơ quan điều tra tội phạm); và các bên thứ ba tham gia tố tụng dân sự và kế toán, kiểm toán, luật sư và các cố vấn và đại diện khác của họ mà chúng tôi tin rằng việc chia sẻ là cần thiết hoặc phù hợp để: (a) tuân thủ với luật áp dụng, bao gồm cả các luật bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú); (ii) tuân thủ thủ tục pháp lý; (c) phản hồi các yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm cả các cơ quan bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú; (d) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ công ty nào trong tập đoàn với chúng tôi; (f) bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản, của chúng tôi và/hoặc của các công ty trong cùng tập đoàn với chúng tôi, của bạn hoặc người khác; và (g) cho phép chúng tôi sử dụng các biện pháp khắc phục có thể hoặc giới hạn thiệt hại của chúng tôi

 • Các Bên Thứ Ba Khác

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho người được chi trả; đơn vị khẩn cấp (cứu hỏa, cảnh sát và dịch vụ y tế khẩn cấp); đơn vị bán lẻ; đơn vị cung cấp dịch vụ, tổ chức và hệ thống y tế; đơn vị vận tải; cơ quan tín dụng; đơn vị cung cấp thông tin tín dụng; và những người khác liên quan đến một sự kiện là đối tượng của một yêu cầu bồi thường; cũng như cho người mua và người mua tiềm năng hoặc các bên khác trong một giao dịch tái cơ cấu, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển giao, chuyển nhượng hoặc giao dịch khác trên thực tế hoặc dự kiến liên quan đến toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc chứng khoán của chúng tôi. Nhằm kiểm tra các thông tin được cung cáp, và phát hiện và ngăn chặn yêu cầu bồi thường lừa đảo, Thông Tin Cá Nhân (bao gồm chi tiết của những người bị thương) có thể đưa lên hệ thống đăng ký yêu cầu bồi thường và chia sẻ với các công ty bảo hiểm khác. Chúng tôi có thể tra cứu trên các hệ thống đăng ký này khi giải quyết các yêu cầu bồi thường để phát hiện, ngăn chặn và điều tra lừa đảo.

Thông Tin Cá Nhân cũng có thể được chia sẻ bởi bạn, trên bảng tin nhắn (message boards), đoạn tán gẫu (chat), hồ sơ cá nhân và trang thông tin điện tử cá nhân (blog), và các dịch vụ khác trên Trang Web mà bạn có thể đăng thông tin và tài liệu. Vui lòng lưu ý mọi thông tin bạn đăng hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ trở thành thông tin công khai, và có thể được xem bởi những người truy cập vào Trang Web và công chúng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên hết sức cẩn thận khi quyết định tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của mình, hoặc bất kỳ thông tin nào khác, trên Trang Web.

6. An Toàn

AIG sẽ áp dụng các phương pháp kỹ thuật, vật lý, pháp lý và tổ chức phù hợp, nhất quán với các quy định pháp luật về quyền riêng tư và an toàn thông tin được áp dụng. Dù vậy, không thể đảm bảo 100 % an toàn cho việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu. Nếu bạn có lý do để tin rằng việc tương tác giữa bạn và chúng tôi không còn an toàn (ví dụ, bạn cảm thấy độ an toàn của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn có với chúng tôi đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. (Xem phần “Liên Hệ Về Thông Tin Cá Nhân Của Bạn” ở trên)

Khi AIG cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho một đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ được lựa chọn cẩn thận và được yêu cầu sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của Thông Tin Cá Nhân.

7. Lưu giữ Thông Tin Cá Nhân

AIG thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi xử lý là đáng tin cậy cho chính mục đích sử dụng của thông tin đó và có sự đầy đủ và chính xác cần thiết cho việc thực hiện các mục đích được quy định trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư. AIG sẽ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân trong một thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích được quy định trong Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này trừ khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu một thời gian lưu giữ lâu hơn.

8. Thông Tin Cá Nhân của các Cá Nhân Khác

Nếu bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân khác cho AIG, bạn đồng ý: (a) thông báo cho cá nhân đó về nội dung của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư; và (b) có được mọi sự chấp thuận mà pháp luật yêu cầu cho việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao (bao gồm cả chuyển giao qua biên giới) Thông Tin Cá Nhân của cá nhân đó theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

9. Hình Thức Tiếp Thị Ưa Thích

Bạn có cơ hội để nói cho chúng tôi biết hình thức tiếp thị ưa thích của mình, bao gồm cách chúng tôi liên lạc với bạn. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email vncustomercare@aig.com để cho chúng tôi biết hình thức tiếp thị ưa thích và chọn (opt-out) không muốn nhận thông tin từ chúng tôi.

Nếu bạn không còn muốn nhận các e-mails có liên quan đến việc tiếp thị từ AIG, bạn có thể chọn không nhận các e-mails có liên quan đến việc tiếp thị này bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn “unsubscribe” trong mỗi email gửi đến bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên.

Các phương thức khác:

 • Nhận tin nhắn điện thoại (ví dụ như tin nhắn SMS) / cuộc gọi / thư từ chúng tôi: Nếu bạn không còn muốn nhận tin nhắn / cuộc gọi / thư từ AIG, bạn có thể chọn không nhận các thông tin tiếp thị này nữa bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên.
 • Việc chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với các công ty trong cùng tập đoàn với chúng tôi cho mục đích tiếp thị của họ: nếu bạn muốn chúng tôi không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các công ty trong cùng tập đoàn với chúng tôi cho mục đích tiếp thị của họ, bạn có thể chọn hủy việc chia sẻ này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên.
 • Việc chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với bên thứ ba được lựa chọn cho mục đích tiếp thị của họ: nếu bạn muốn chúng tôi không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các đối tác bên thứ ba của chúng tôi cho mục đích tiếp thị của họ, bạn có thể chọn hủy việc chia sẻ này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên.

Chúng tôi mong muốn tuân thủ (các) yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn hủy theo các phương thức nêu trên, chúng tôi không thể gỡ bỏ Thông Tin Cá Nhân của bạn ra khỏi cơ sở dữ liệu của bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ Thông Tin Cá Nhân (cụ thể là cho những bên mà chúng tôi đã cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn trước ngày mà chúng tôi phản hồi yêu cầu của bạn). Cũng vui lòng lưu ý rằng nếu bạn lựa chọn không nhận các liên lạc mang tính tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn gửi cho bên các thông tin quản lý quan trọng khác mà bạn không thể lựa chọn không nhận.

10. Yêu Cầu, Câu Hỏi và Quan Ngại về Truy Cập và Chỉnh Sửa

Tại một số quốc gia, một cá nhân có quyền truy cập, chỉnh sửa, phản đối việc sử dụng, hoặc yêu cầu xóa bỏ hoặc ẩn giấu Thông Tin Cá Nhân dựa trên một số cơ sở. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách thức nêu tại phần “Liên Hệ Về Thông Tin Cá Nhân Của Bạn” ở trên để yêu cầu thực hiện các quyền vừa nêu hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về cách thức chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân. Vui lòng lưu ý một số Thông Tin Cá Nhân không thể được truy cập, chỉnh sửa, phản đối, xóa bỏ hoặc ẩn dấu theo luật của địa phương về bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu.

11. Các Thông Tin Khác Mà Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Trang Web

"Các Thông Tin Khác " là bất kỳ thông tin nào mà không làm tiết lộ danh tính cụ thể của bạn, như:

 • Thông tin trình duyệt;
 • Thông tin được thu thập qua cookies, nhãn điểm ảnh (pixel tags) và các công nghệ khác;
 • Thông tin dân số học và các thông tin khác mà bạn cung cấp; và
 • Thông tin tổng hợp.

Thu Thập Các Thông Tin Khác Chúng tôi và các đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thu thập Các Thông Tin Khác bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua trình duyệt internet của bạn: Một số thông tin được thu thập bởi hầu hết các websites, như địa chỉ IP của bạn (địa chỉ máy tính của bạn trên internet), độ phân giải màn hình, hệ điều hành (Windows hoặc Mac) và phiên bản, loại trình duyệt và phiên bản, thời gian truy cập và (các) trang đã truy cập. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để tính toán độ sử dụng Trang Web, giúp chẩn đoán các vấn đề của server, và quản trị Trang Web.
 • Sử dụng cookies: Cookies là các thông tin được lưu trữ trực tiếp trên máy tính bạn đang sử dụng. Cookies cho phép chúng tôi nhận ra máy tính của bạn và thu thập các thông tin như loại trình duyệt, thời gian truy cập Trang Web, các trang đã truy cập, lựa chọn ngôn ngữ. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này cho mục đích an toàn, tạo điều kiện cho việc điều hướng, hiển thị thông tin hiệu quả hơn, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi truy cập Trang Web, hoặc tổng hợp các thông tin thống kê về việc sử dụng Trang Web. Cookies còn cho phép chúng tôi giới thiệu đến bạn các quảng cáo hoặc đề nghị mà chắc rằng sẽ thu hút bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để theo dõi các phản hồi của bạn với các quảng cáo của mình và chúng tôi có thể sử dụng cookies hoặc loại tệp tin (file) khác để theo dõi việc sử dụng các trang web khác của bạn. Một trong những công ty quảng cáo chúng tôi sử dụng lag Google, Inc, giao dịch dưới tên Double Click. Để lựa chọn loại bỏ cookie quảng cáo DoubleClick vui lòng truy cậpwww.doubleclick.com/privacy/index.aspx. Bạn có thể từ chối không chấp nhận các cookies khác mà chúng tôi sử dụng để điều chỉnh thiết lập trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận những cookies này, bạn có thể gặp một số bất tiện trong việc sử dụng Trang Web và một số sản phẩm trực tuyến.
 • Sử dụng nhãn điểm ảnh (pixel tags), hình ảnh điện tử (web beacons), hình ảnh GIF rõ ràng (clear GIFs) hoặc các công nghệ tương tự: Các công nghệ này có thể được sử dụng cùng với một số trang trong Trang Web và e-mails định dạng HTML để, ngoài những công việc khác, theo dõi hành động của người sử dụng Trang Web và người nhận e-mail, đo lường sự thành công trong chiến dịch marketing của chúng tôi và tổng hợp các thống kê về sử dụng Trang Web và tỷ lệ phản hồi. Chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích Adobe’s Omniture có sử dụng cookies và web beacons để giúp chúng tôi hiểu thêm về cách người tiêu dung sử dụng trang web của chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục cải thiện trang web. Adobe không có quyền sử dụng các thông tin chúng tôi cung cấp cho họ ngoài những mục đích cần thiết để Adobe hỗ trợ cho chúng tôi. Để biết thêm thông tin về dịch vụ Adobe’s Omniture, bao gồm cách để Lựa Chọ Bỏ (Opt-Out), truy cập https://www.adobe.com/privacy.html#optout
 • Từ bạn: Một số thông tin (ví dụ, địa điểm hoặc phương thức liên lạc ưa thích của bạn) được thu thập khi bạn tự nguyện cung cấp. Trừ khi kết hợp với Thông Tin Cá Nhân, các thông tin này không xác định danh tính của bạn.
 • Từ việc tổng hợp thông tin: Chúng tôi có thể tổng hợp và sử dụng một số thông tin (ví dụ, chúng tôi có quyền tổng hợp thông tin để tính toán tỷ lệ phần trăm người sử dụng của chúng tôi có cùng một mã điện thoại nhất định).

Vui lòng lưu ý chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Các Thông Tin Khác cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi chúng tôi không được phép theo quy định của luật áp dụng. Nếu chúng tôi được yêu cầu xem xét Các Thông Tin Khác như Thông Tin Cá Nhân thì bên cạnh các mục đích sử dụng trong phần “Thu Thập Các Thông Tin Khác” ở trên, chúng tôi có quyền sử dụng và tiết lộ Các Thông Tin Khác cho tất cả các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ đối với Thông Tin Cá Nhân.

12. Trang Web Của Bên Thứ Ba

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này không giải quyết, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho quyền riêng tư, thông tin hoặc các hoạt động khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba vận hành bất kỳ trang web nào Trang Web có chứa đường dẫn. Việc chứa một đường dẫn trong Trang Web không có ý nghĩa là chúng tôi hoặc các công ty trong cùng tập đoàn với chúng tôi xác nhận trang web theo đường dẫn đó.

13. Sử Dụng Trang Web của Trẻ Em

Trang Web không hướng đến các cá nhân dưới mười tám (18) tuổi, và chúng tôi yêu cầu những cá nhân này không cung cấp thông tin trên Trang Web.

14. Thay Đổi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi rà soát định kỳ Chính Sách Về Riêng Tư và bảo lưu quyền được thay đổi bất kỳ lúc nào để đáp ứng các thay đổi trong yêu cầu kinh doanh và pháp luật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt các cập nhật trên trang web của mình. Vui lòng xem ngày “CẬP NHẬT CUỐI CÙNG” ở trên cùng của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này để xem lần sửa đổi cuối cùng.