Chính sách cookie

Important information about COVID-19

Trang web của chúng tôi sử dụng những loại cookie nào? 

Chúng tôi sử dụng cookie để trang web hoạt động và để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để phân tích việc bạn sử dụng trang web, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn hoặc hỗ trợ các sáng kiến quảng cáo. 

Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie của mình bằng cách xem lại các tham số trình duyệt hoặc xóa chúng theo cách thủ công. 

Chi tiết:

Cookie bắt buộc 

Đây là những cookie cần để giúp trang web hoạt động (ví dụ: để ghi nhớ rằng bạn đã đăng nhập vào trang web) 

Cookie hiệu suất 

Đây là những cookie giúp chúng tôi theo dõi hiệu suất của trang web và cách trang web được sử dụng (ví dụ: cookie phân tích). Những cookie này cho phép chúng tôi xác định vấn đề của trang web và xác định những điểm có thể cải thiện. 

Cookie chức năng 

Đây là những cookie được sử dụng để thực hiện một vài chức năng nhất định của trang web (ví dụ: hiển thị video đã nhúng) và để ghi nhớ các tùy chọn của bạn. 

Cookie quảng cáo 

Đây là những cookie được sử dụng để cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu trên các trang web khác và để theo dõi doanh số bán hàng từ những quảng cáo này. Ví dụ: những cookie này ghi nhớ rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và có thể được sử dụng để hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp trên một trang web khác, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội. 

Chúng tôi sử dụng các cookie sau trên trang web của mình:

Tên nhà cung cấp  Mô tả nhà cung cấp Loại theo dõi  Tên theo dõi  Mục đích theo dõi  Thời lượng theo dõi 
AIG - Vietnam American International Group, Inc., also known as AIG, is an American multinational insurance corporation with operations in approximately 70 countries and jurisdictions. First Party Cookie ___utmvc Cookie used to manage the security of requests 0
AIG - Vietnam American International Group, Inc., also known as AIG, is an American multinational insurance corporation with operations in approximately 70 countries and jurisdictions. First Party Cookie test Adobe cookie used temporarily to confirm the availability of the Experience Cloud cookie. session
AIG - Vietnam

American International Group, Inc. (AIG) is an insurance company serving commercial, institutional, and individual customers through extensive property-casualty networks of any insurer.

First Party Cookie AMCV_***@AdobeOrg Adobe Marketing Cloud cookie. It helps us identify you as a unique user of our site. 730
AIG - Vietnam American International Group, Inc., also known as AIG, is an American multinational insurance corporation with operations in approximately 70 countries and jurisdictions. First Party Cookie s_cc Adobe Marketing Cloud cookie. Used to check if Cookies has been accepted session
AIG - Vietnam American International Group, Inc., also known as AIG, is an American multinational insurance corporation with operations in approximately 70 countries and jurisdictions. First Party Cookie

s_ppn Adobe Analytics cookie to store information like the previous link that was clicked on by the user and percentage of pages viewed on the previous page 0
AIG - Vietnam American International Group, Inc., also known as AIG, is an American multinational insurance corporation with operations in approximately 70 countries and jurisdictions. First Party Cookie s_ppv Adobe Analytics cookie to store information on the portion of the page viewed by the end user. session
AIG - Vietnam American International Group, Inc., also known as AIG, is an American multinational insurance corporation with operations in approximately 70 countries and jurisdictions. First Party Cookie s_ppvl Adobe Analytics cookie to store information on the portion of the page viewed by the end user. session    
AIG - Vietnam American International Group, Inc., also known as AIG, is an American multinational insurance corporation with operations in approximately 70 countries and jurisdictions. First Party Cookie s_sq This cookie is used by Adobe Analytics. It contains information about the previous link on this site that was clicked on by the user.                                    
AIG - Vietnam

American International Group, Inc. (AIG) is an insurance company serving commercial, institutional, and individual customers through extensive property-casualty networks of any insurer.

First Party Cookie AMCVS_***@AdobeOrg Adobe Marketing Cloud cookie. It helps us identify you as a unique user of our site. session
LiveRamp

LiveRamp offers brands and the companies they work with identity resolution that is integrated throughout the digital ecosystem, providing the foundation for true omnichannel marketing.

  pxrc LiveRamp remarketing cookie. Remarketing cookies are used to send relevant ads to users on subsequent sites. 59
LiveRamp

LiveRamp offers brands and the companies they work with identity resolution that is integrated throughout the digital ecosystem, providing the foundation for true omnichannel marketing.

  rlas3 LiveRamp remarketing cookie. Remarketing cookies are used to send relevant ads to users on subsequent sites. 364