Liên Hệ

Tháp 1, Tầng 9, Tòa nhà Saigon Centre65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM

T: (84-28) 3914 0065

F: (84-28) 3914 0067

HOTLINE: 1 800 6789

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh 

Tháp 1, Tầng 9, Saigon Centre 
65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM 
ĐT : (84-28) 3914 0065  
Fax: (84-28) 3914 0067

Văn phòng Hà Nội

Phòng 502, Tầng 5, Hà Nội Towers  
49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm,

Hà Nội 
ĐT:  (84-24) 3936 1455  
Fax: (84-24) 3936 1456

Văn phòng Đại Lý

Tháp 1, Tầng 9, Saigon Centre
65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: (84-28) 3914 0065
Fax: (84-28) 3924 6758
Email: vninfo@aig.com