Skip Navigation?
 

Tổng Quát

Bộ phận bảo hiểm tài sản cung cấp những sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ sáng tạo hàng đầu giúp tăng thêm giá trị cho các đối tượng khách hàng khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi tạo ra một vị trí giá trị rõ ràng cho từng phân khúc thị trường mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi luôn cố gắng cho những tiêu chuẩn ưu việt về nghiệp vụ bảo hiểm, kỹ thuật đề phòng tổn thất và cách thức giải quyết bồi thường trên phạm vi toàn cầu. 

Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm Bảo Hiểm Tài Sản của AIG.

Bảo Hiểm Tài Sản

Bảo Hiểm Khủng Bố

Sản phẩm Bảo hiểm Khủng bố của AIG được thiết kế đặc biệt để bảo hiểm cho những rủi ro do hành động phá hoại, khủng bố, binh biến, phiến loạn, khởi nghĩa, đảo chính (không bao gồm chiến tranh và nội chiến) mà các công ty đa quốc gia gặp phải khi hoạt động ở những lãnh thổ nơi mà những rủi ro này thường bị loại trừ trong chương trình bảo hiểm tiêu chuẩn.

Bảo Hiểm Tài Sản Thương Mại

Bảo hiểm Tài sản Thương mại của AIG cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tài sản hàng đầu thị trường, với năng lực nhận bảo hiểm lên đến 1,5 tỉ đô la Mỹ và năng lực nhận bảo hiểm đáng kể cho thảm họa lớn cho nhiều loại tài sản khác nhau trên phạm vi toàn thế giới.