Skip Navigation?
 

Tổng Quát

Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm Bảo hiểm Tài chính của AIG.

Bảo Hiểm Tài Chính

Bảo Hiểm Bắt Cóc và Tống Tiền (K&R)

Ảnh hưởng của một vụ bắt cóc hoặc sự cố tương tự có thể rất lớn và điểm mấu chốt là sự cố này phải được giải quyết một cách chính xác. Nạn nhân bị bắt cóc sẽ bị chấn động mạnh và tổ chức/cá nhân giải quyết sự cố có thể đối mặt với tổn thất lớn do phải thanh toán tiền chuộc, gián đoạn kinh doanh, kiện tụng, tai tiếng và hủy hoại danh tiếng trong dài hạn.

Bảo Hiểm Chống Hành Vi Gian Lận Cho Các Tổ Chức Thương Mại

Bảo hiểm Chống hành vi Gian lận bảo hiểm cho các tổ chức thương mại trước những tổn thất liên quan đến hành vi gian lận.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cán Bộ Quản Lý (D&O)

Quyết định của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị trong khi điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty không đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của các công ty và sự nghiệp riêng của họ mà những quyết định này còn dẫn đến nguy cơ kiện tụng cá nhân và trách nhiệm tài chính không giới hạn. Với bề dày lịch sử và kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới, chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp (PI)

Sản phẩm được thiết kế đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho những nhà chuyên môn trước những khiếu nại là hậu quả của những sai sót hay thiếu sót trong quá trình cung cấp các nghiệp vụ chuyên môn

Bảo Hiểm Cam Kết và Trách Nhiệm Bồi Thường (W&I)

Bảo hiểm các Cam kết và Trách nhiệm Bồi thường trong các giao dịch Mua bán và Sáp nhập là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế bởi các chuyên gia luật sư tư vấn Mua bán và Sáp nhập của AIG.

Bảo Hiểm Chống Hành Vi Gian Lận Cho Định Chế Tài Chính (BBB)

Bảo Hiểm Chống hành vi Gian lận bảo hiểm cho các Định chế Tài chính trước những tổn thất liên quan đến hành vi gian lận.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Của Các Định Chế Tài Chính

AIG cung cáp các sản phẩm bảo hiểm riêng cho các Định chế Tài chính để khắc phục những rủi ro tổn thất về tài chính nhằm giúp cho các Định chế Tài chính hoạt động an toàn và bảo mật.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Theo Dự Án (SPPI)

AIG cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo từng dự án cụ thể cho các nhà thầu tư vấn thiết kế và xây dựng.