Skip Navigation?
 

Khái quát chung

Sự hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp hàng không toàn cầu, sự sáng tạo và giải pháp chuyên biệt theo ngành của AIG giúp chúng tôi có sự hợp tác hiệu quả với các đối tác chiến lược cho tất cả các khía cạnh của bảo hiểm hàng không và quản trị rủi ro hàng không. Chúng tôi có chuyên môn, sự sáng tạo, và năng lực để giải quyết các rủi ro trong ngành. Đội ngũ chuyên viên bồi thường chuyên biệt, cũng như đội ngũ giám định rủi ro của chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn cầu cho người được bảo hiểm và khách hàng của họ cho tất cả các dịch vụ từ giải quyết bồi thường đến ngăn chặn rủi ro phát sinh khiếu nại.

Hàng Không

Bảo Hiểm Bắt Cóc và Tống Tiền (K&R)

Ảnh hưởng của một vụ bắt cóc hoặc sự cố tương tự có thể rất lớn và điểm mấu chốt là sự cố này phải được giải quyết một cách chính xác. Nạn nhân bị bắt cóc sẽ bị chấn động mạnh và tổ chức/cá nhân giải quyết sự cố có thể đối mặt với tổn thất lớn do phải thanh toán tiền chuộc, gián đoạn kinh doanh, kiện tụng, tai tiếng và hủy hoại danh tiếng trong dài hạn.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cán Bộ Quản Lý (D&O)

Quyết định của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị trong khi điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty không đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của các công ty và sự nghiệp riêng của họ mà những quyết định này còn dẫn đến nguy cơ kiện tụng cá nhân và trách nhiệm tài chính không giới hạn. Với bề dày lịch sử và kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới, chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Bảo Hiểm Cam Kết và Trách Nhiệm Bồi Thường (W&I)

Bảo hiểm các Cam kết và Trách nhiệm Bồi thường trong các giao dịch Mua bán và Sáp nhập là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế bởi các chuyên gia luật sư tư vấn Mua bán và Sáp nhập của AIG.

Bảo Hiểm Xây Dựng

Sản phẩm Bảo hiểm Mọi Rủi ro cho Nhà thầu là giải pháp bảo hiểm toàn diện bao gồm Thiệt hại Vật chất cho các dự án xây dựng từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thiện và được bàn giao đưa vào sử dụng.