Giới Thiệu

American International Group, Inc. (AIG) là một tổ chức bảo hiểm hàng đầu thế giới. Các công ty thuộc AIG cung cấp các giải pháp bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, hưu trí và các dịch vụ tài chính khác tại khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự hiện diện của AIG tại Việt Nam đánh dấu sự trở lại của công ty kể từ năm 1920 với việc thành lập công ty vào năm 2005, khi AIG được cấp giấy phép hoạt động và thành lập trụ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Min

AIG Việt Nam cung cấp rất nhiều các giải pháp bảo hiểm đổi mới và dẫn đầu thị trường bảo hiểm du lịch quốc tế và các sản phẩm bảo hiểm thương mại cho rủi ro khác nhau trong kinh doanh.

AIG Việt Nam là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn đầu tư của Mỹ đầu tiên tại Việt Nam. AIG Việt Nam ngày càng được khách hàng người Việt biết đến nhiều vì những dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và đáng tin cậy của công ty. Tại Việt Nam, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nhân viên bảo hiểm chuyên môn cao cùng đội ngũ đại lý chuyên nghiệp và năng động. 

Thông tin về hồ sơ doanh nghiệp của AIG Việt Nam:

Tên công ty: Công Ty TNHH Bảo Hiểm AIG Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 35GP/KDBH cấp ngày 14 tháng 12 năm 2005.

Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Alexandros Mandilas

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Thanh

Chuyên gia tính toán: Ông Eric Lew

Các mục tiêu, chính sách quản lý đầu tư:

Mục tiêu hàng đầu của Công ty trong việc đầu tư là đảm bảo an toàn vốn và thanh khoản để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với bên mua bảo hiểm. Mục tiêu kế tiếp mới là tạo thu nhập từ hoạt động đầu tư theo chính sách quản lý đầu tư của Công ty.

Các mục tiêu, chính sách đánh giá tỷ lệ an toàn vốn:

Mục tiêu đầu tiên của Công ty trong việc quản lý vốn là luôn luôn duy trì nguồn vốn đủ mạnh để hỗ trợ cho sự phát triển trong kinh doanh và đảm bảo yêu cầu về vốn pháp định.  Công ty nhận thức được những tác động đối với lợi nhuận trên mức vốn sử dụng và tìm cách duy trì mức cân bằng thận trọng.

Yêu cầu về vốn pháp định phát sinh từ các hoạt động nghiệp vụ của Công ty yêu cầu Công ty phải nắm giữ tài sản vừa đủ để trang trải nợ và đáp ứng các quy định về biên khả năng thanh toán tại Việt Nam.

Cập nhật lần cuối: 15/11/2023