Skip Navigation?
 

Khái quát chung

Rủi ro thuộc ngành năng lượng và các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực năng lượng thường rất phức tạp, đa dạng, và mang tính nguy hiểm. Việc sử dụng năng lượng trong cuộc sống hiện đại, kinh doanh, khai thác, sản xuất và phân phối năng lượng là cực kỳ quan trọng và cần thiết trong nền kinh tế toàn cầu. 

Với kinh nghiệm trên 30 năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi có những hiểu biết về pháp luật đối với ngành nghề một cách chuyên sâu, những quy định đặc thù ngành, các hệ thống phức hợp trong quản lý và cơ quan quản lý ngành nghề. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp toàn diện và theo yêu cầu để đáp ứng những quy định đòi hỏi đặc biệt của ngành năng lượng. 

AIG là công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới về sản phẩm bảo hiểm Tài sản cho ngành Điện lực trên toàn cầu, đã kiên trì theo đuổi khai thác sản phẩm trên 35 năm. 

Các sản phẩm Bảo Hiểm cho Ngành Năng Lượng của AIG:

Năng lượng

Bảo Hiểm Bắt Cóc và Tống Tiền (K&R)

Ảnh hưởng của một vụ bắt cóc hoặc sự cố tương tự có thể rất lớn và điểm mấu chốt là sự cố này phải được giải quyết một cách chính xác. Nạn nhân bị bắt cóc sẽ bị chấn động mạnh và tổ chức/cá nhân giải quyết sự cố có thể đối mặt với tổn thất lớn do phải thanh toán tiền chuộc, gián đoạn kinh doanh, kiện tụng, tai tiếng và hủy hoại danh tiếng trong dài hạn.

Bảo Hiểm Chống Hành Vi Gian Lận Cho Các Tổ Chức Thương Mại

Bảo hiểm Chống hành vi Gian lận bảo hiểm cho các tổ chức thương mại trước những tổn thất liên quan đến hành vi gian lận.

Bảo Hiểm Dầu Khí và Hóa Dầu

Sản phẩm Bảo hiểm Hóa Dầu là giải pháp toàn diện cho các rủi ro phức hợp của ngành Hóa Dầu cũng như các ngành nghề có liên quan đến việc sản xuất chế biến các sản phẩm có chứa thành phần hydro carbon.

Bảo Hiểm Hóa Chất và Dược Phẩm

Đây là giải pháp bảo hiểm toàn diện cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất ngành Hóa chất và Dược phẩm bao gồm Thiện hại Vật chất và Gián đoạn Kinh doanh.

Bảo Hiểm Tài Sản Thương Mại

Bảo hiểm Tài sản Thương mại của AIG cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tài sản hàng đầu thị trường, với năng lực nhận bảo hiểm lên đến 1,5 tỉ đô la Mỹ và năng lực nhận bảo hiểm đáng kể cho thảm họa lớn cho nhiều loại tài sản khác nhau trên phạm vi toàn thế giới.

Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu và Nội Địa

Khi tham gia Bảo hiểm Tín dụng xuất khẩu và nội địa với AIG, các khoản phải thu của khách hàng toàn cầu, khách hàng nước ngoài, nội địa sẽ được bảo vệ tránh khỏi những tổn thất do người mua không có khả năng chi trả, chi trả chậm hoặc không thực hiện được việc chi trả do thay đổi trong qui định thanh toán ngoại tệ của nước người mua hàng.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cán Bộ Quản Lý (D&O)

Quyết định của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị trong khi điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty không đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của các công ty và sự nghiệp riêng của họ mà những quyết định này còn dẫn đến nguy cơ kiện tụng cá nhân và trách nhiệm tài chính không giới hạn. Với bề dày lịch sử và kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới, chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Theo Dự Án (SPPI)

AIG cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo từng dự án cụ thể cho các nhà thầu tư vấn thiết kế và xây dựng.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Pháp Lý Ô Nhiễm Môi Trường

Bảo hiểm Trách nhiệm Pháp lý Ô nhiễm Môi trường bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh do tình trạng ô nhiễm từ những địa điểm mà Người được bảo hiểm sở hữu hay hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra đơn bảo hiểm còn là một công cụ linh hoạt, mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ các công ty quản lý các rủi ro về môi trường.

Bảo Hiểm Cam Kết và Trách Nhiệm Bồi Thường (W&I)

Bảo hiểm các Cam kết và Trách nhiệm Bồi thường trong các giao dịch Mua bán và Sáp nhập là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế bởi các chuyên gia luật sư tư vấn Mua bán và Sáp nhập của AIG.

Bảo Hiểm Cho Nhà Thầu Dịch Vụ Dầu Khí Tại Khu Vực Châu Á (OSCAR)

Chương trình bảo hiểm Cho Nhà Thầu Dịch Vụ Dầu Khí Tại Khu Vực Châu Á (OSCAR) bao gồm 02 phạm vi bảo hiểm chính: Bảo hiểm Tự nguyện Bồi thường cho Người lao động & Trách nhiệm của Người sử dụng lao động; và Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng &Trách nhiệm sản phẩm.

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Sản phẩm Bảo hiểm Hàng hoá Vận chuyển bảo hiểm cho tất cả mất mát và/hoặc hư hỏng đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới hoặc vận chuyển nội địa. Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường bộ. Chúng tôi bảo hiểm mọi rủi ro và trách nhiệm cho bên thứ ba, gồm các công ty Xuất-Nhập khẩu (bao gồm cả hàng lưu kho), các Khách hàng Toàn cầu (bao gồm cả Quản lý các Rủi ro), các Công ty Giao nhận Vận chuyển và các Dự án hạ tầng.

Bảo Hiểm Ngành Điện Lực

AIG là công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới về sản phẩm bảo hiểm Tài sản cho ngành Điện lực trên toàn cầu, đã kiên trì theo đuổi khai thác sản phẩm trên 35 năm. Chúng tôi hiểu rõ các thiết bị máy móc đặc thù của ngành, các rủi ro đặc biệt của các nhà máy phát điện. Chúng tôi hiểu và đánh giá cao nhu cầu, cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng những tiến bộ công nghệ mới nhất.

Bảo Hiểm Tín Dụng Cho Ngân Hàng và Các Định Chế Tài Chính

AIG cung cấp các lựa chọn Bảo hiểm Tín dụng cho Ngân hàng và các Định chế Tài chính có nghiệp vụ hỗ trợ tài chính trên cơ sở không truy đòi cho các khoản phải thu xuất khẩu hoặc nội địa.

Bảo Hiểm Tín Dụng Đa Quốc Gia

AIG cung cấp chương trình bảo hiểm cho khách hàng toàn cầu với đơn bảo hiểm cấp cho từng chi nhánh ở nước ngoài theo Chương trình Kiểm soát Tổng quát (Controlled Master Program-CMP) cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện cho việc mất khả năng chi trả, chi trả chậm hoặc rủi ro chuyển tiền của các khoản phải thu của khách hàng toàn cầu của doanh nghiệp.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng/ Trách Nhiệm Đối Với Bên Thứ Ba

Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với Thương tật thân thể và Thiệt hại tài sản phát sinh trong Thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo Hiểm.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Người Sử Dụng Lao Động

Bảo hiểm Trách nhiệm Người sử dụng lao động bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường cho nhân viên đối với những tổn thương thân thể phát sinh trong quá trình làm việc xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo Hiểm.

Bảo Hiểm Xây Dựng

Sản phẩm Bảo hiểm Mọi Rủi ro cho Nhà thầu là giải pháp bảo hiểm toàn diện bao gồm Thiệt hại Vật chất cho các dự án xây dựng từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thiện và được bàn giao đưa vào sử dụng.