VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Error Msg

Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi AIG Việt Nam

Thông tin về Hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là 1 trong 5 hình thức Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Thay vì hóa đơn tạo lập trên giấy (theo mẫu mua của cơ quan thuế, Hóa đơn tự in và Hóa đơn đặt in), Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Việc sử dụng và triển khai hóa đơn điện tử hiện nay được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

 • Nghị định số 119/2018/NĐCP-ngày 12/09/2018 của Chính Phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Câu 1: Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử thông qua website AIG Việt Nam

 • Vào trang www.aig.com.vn
 • Chọn mục “Tra cứu Hóa Đơn”
 • Nhập “Mã tra cứu HĐ” (“Mã tra cứu HĐ” được ghi bên dưới Hóa Đơn – tập tin PDF)

 • Nhập "Mã kiểm tra" (hiển thị bên cạnh)
 • Chọn "Tìm HĐ"

Câu 2: Khách hàng có thể tra cứu thông tin AIG Việt Nam được Cơ quan thuế cho phép triển khai hóa đơn điện tử tại đâu?

Khách hàng có thể tra cứu thông tin AIG Việt Nam được chấp thuận của Cơ quan Thuế phát hành Hóa đơn điện tử theo hướng dẫn sau:

Nhập các thông tin chi tiết trên hóa đơn:

 • Mã số thuế người bán HHDV
 • Mẫu số
 • Ký hiệu hóa đơn
 • Số hóa đơn
 • Mã xác thực

- Nhấp "Tìm Kiếm"

- Website sẽ trả về thông tin hóa đơn như sau, mục "Hình thức hóa đơn" sẽ thể hiện "Điện tử" nếu là hóa đơn điện tử hợp lệ.

Câu 3: Khách hàng nhận hóa đơn điện tử bằng những hình thức nào?

 

Nhận hóa đơn điện tử thông qua website của AIG Việt Nam theo hướng dẫn ở câu 1

Câu 4: Khách hàng muốn nhận hóa đơn chuyển đổi thì phải làm thế nào?

Trong trường hợp khách hàng muốn nhận hóa đơn chuyển đổi, vui lòng liên hệ với Phòng kế toán AIG Việt Nam hoặc đại lý/môi giới đang phục vụ khách hàng.

Thông tin liên hệ Phòng kế toán AIG Việt Nam:

     - Văn phòng tại TP.HCM: gọi vào tổng đài số (028) 3914 0065, số máy nhánh 1011

     - Văn phòng tại TP.Hà Nội: gọi vào tổng đài số (024)39361455, số máy nhánh 1411

     - Hoặc gửi email về địa chỉ vneinvoice@aig.com

Hóa đơn chuyển đổi chỉ được cấp 01 lần và có chữ ký người thực hiện chuyển đổi.

Câu 5: Hóa đơn chuyển đổi như thế nào được xem là hợp lệ?

Hóa đơn chuyển đổi phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc

Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, trên Hóa đơn chuyển đổi sẽ có dòng ký hiệu “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”

Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy (chữ ký người được ủy quyền của bên cấp hóa đơn)

Câu 6: Khi phát hiện ra thông tin hóa đơn điện tử bị sai sót (thông tin khách hàng, thông tin hợp đồng, số tiền…,) khách hàng phải làm gì?

Liên hệ với Phòng kế toán AIG hoặc đại lý/môi giới đang phục vụ khách hàng để xử lý sai sót của Hóa đơn. Hai bên sẽ phối hợp để xử lý phù hợp:

 • Lập Biên bản điều chỉnh/Biên bản hủy hóa đơn có chữ ký và dấu của hai bên và
 • Lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế hoặc thực hiện xóa bỏ hóa đơn

Thông tin liên hệ Phòng Kế toán AIG Việt Nam

    - Văn phòng tại TP.HCM: gọi vào tổng đài số (028) 3914 0065, số máy nhánh 1011

    - Văn phòng tại TP.Hà Nội: gọi vào tổng đài số (024)39361455, số máy nhánh 1411

    Hoặc gửi email về địa chỉ vneinvoice@aig.com

Câu 7: Thời điểm lập hóa đơn

Tại điểm 1e Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.