Skip Navigation?
 

Tổng Quát

Tại AIG, chúng tôi kết hợp sự tinh thông mang tính toàn cầu, kiến thức thực tế và mạng lưới quốc tế nhằm cung cấp một dịch vụ đảm bảo việc bảo vệ toàn diện cho tài sản của khách hàng của chúng tôi và uy tín kinh doanh của họ.

Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp Bảo hiểm Hàng hải linh hoạt phù hợp với các nhu cầu của nhà xuất-nhập khẩu, chủ tàu, hãng tàu, các hoạt động vận chuyển nội địa và quốc tế.

Những lợi ích chính: 

  • Nghiệp vụ Quản lý Rủi ro Hiệu quả và Nhanh chóng 
    Chương Trình Quản Lý Rủi Ro là dịch vụ gia tăng về quản lý rủi ro đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển được cung cấp bởi các chuyên gia kiểm soát tổn thất của chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới bao gồm cả các quốc gia ở Đông Nam Á nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng. Các kỹ sư và các chuyên gia thực hiện giám định ngay tại hiện trường, chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn, đề xuất các chỉ dẫn phòng chống tổn thất và giúp khách hàng áp dụng các biện pháp hạn chế tổn thất và chương trình cải tiến chất lượng trên toàn cầu. 
  • Dịch vụ Giải quyết tổn thất chuyên nghiệp 
    Sản phẩm Bảo hiểm Hàng hoá khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm bảo hiểm khác là các tổn thất thường không xảy ra tại nước sở tại. Chính vì vậy, chúng tôi không chỉ kinh doanh bảo hiểm hàng hải – chúng tôi là một trong các công ty bảo hiểm lớn nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ bồi thường tổn thất toàn cầu. Các công ty thành viên của AIG cung cấp dịch vụ bồi thường trên hơn 160 nước và vùng lãnh thổ, điều này giúp chúng tôi tiếp cận và giải quyết nhanh chóng và hiệu quả khi có tổn thất xảy ra.
  • Công cụ trực tuyến - eMarine 
    eMarine là giải pháp Internet duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng giúp khách hàng kiểm soát một cách hoàn toàn nhu cầu bảo hiểm hàng hoá của mình. Khách hàng có thể tự cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và khai báo hàng hoá được bảo hiểm trực tuyến qua mạng bảo mật tại bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào. Công cụ trực tuyến eMarine tăng cường tính thuận tiện trong việc tham gia bảo hiểm bằng cách giảm thiểu giấy tờ sử dụng cùng với các chức năng thực hiện chính xác tuyệt đối và giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất cho Người được bảo hiểm.
 

Bảo Hiểm Hàng Hải

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Sản phẩm Bảo hiểm Hàng hoá Vận chuyển bảo hiểm cho tất cả mất mát và/hoặc hư hỏng đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới hoặc vận chuyển nội địa. Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường bộ. Chúng tôi bảo hiểm mọi rủi ro và trách nhiệm cho bên thứ ba, gồm các công ty Xuất-Nhập khẩu (bao gồm cả hàng lưu kho), các Khách hàng Toàn cầu (bao gồm cả Quản lý các Rủi ro), các Công ty Giao nhận Vận chuyển và các Dự án hạ tầng.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Hàng Hải

Chúng tôi cung cấp các giải pháp được điều chỉnh phù hợp với các hoạt động liên quan đến Hàng hải nhằm đảm bảo cho việc bảo vệ tài sản và uy tín kinh doanh của khách hàng. Đơn Bảo hiểm Trách nhiệm Hàng Hải được xây dựng một cách chọn lọc để đáp ứng nhu cầu đặc thù của các công ty khai thác và hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển Nội Địa

Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển Nội địa nhấn mạnh đến việc bảo vệ tài sản kinh doanh trong thị trường luôn thay đổi. Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa đưa ra phạm vi bảo hiểm toàn diện, các nghiệp vụ thẩm định bảo hiểm và giải quyết khiếu nại chuyên nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu đa dạng của khách hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nhà Giao Nhận Hàng Hóa

Bảo hiểm Trách nhiệm Pháp lý cho Nhà Giao Hàng Hóa đối với các rủi ro được bảo hiểm trong hoạt động giao nhận.