Dịch vụ phòng ngừa Tổn thất

Dịch Vụ Phòng Ngừa Tổn Thất

AIG là nhà cung cấp hàng đầu trên toàn thế giới về quản trị rủi ro và dịch vụ đề phòng tổn thất cho tài sản thương mại, rủi ro kỹ thuật cao và năng lượng. Thông qua bộ phận Bảo Hiểm tài sản Toàn cầu đa năng, AIG phục vụ nhu cầu bảo vệ tài sản đa dạng của tất cả khách hàng trên toàn thế giới.

Quy trình phục vụ khách hàng

Khách hàng sẽ có lợi từ một đầu mối liên hệ. Kỹ sư phụ trách khách hàng của chúng tôi sẽ giúp việc thực thi kế hoạch phục vụ, thu xếp kế hoạch đánh giá rủi ro, theo dõi việc thực hiện cải thiện rủi ro và cung cấp dịch vụ tư vấn cho những vấn đề riêng biệt. Họ cũng có thể cung cấp những báo cáo đều đặn để có thể chỉ ra những lợi ích về chi phí trong việc cải thiện những rủi ro.

Đánh giá những rủi ro thiên tai

Kỹ sư của chúng tôi có thể định lượng được thiệt hại của khách hàng đối với rủi ro thiên tai tiềm ẩn. Dịch vụ mang tính chiến lược này có thể giúp khách hàng chuẩn bị những kế hoạch ứng phó và đầu tư phù hợp. Chúng tôi cung cấp những đề xuất mang tính tiết kiệm chi phí để hạn chế những rủi ro thiên tai, bao gồm các đề xuất cải thiện rủi ro về kết cấu và vận hành.

Giám định tại hiện trường và đánh giá rủi ro

Chúng tôi mang đến cái nhìn của chuyên gia trong việc xác định rủi ro và đánh giá đầy đủ về chiến lược đề phòng tổn thất của khách hàng. Chúng tôi cung cấp những đề xuất thực tế để giúp việc giảm thiểu chi phí rủi ro và hạn chế đến mức thấp nhất khả năng thiệt hại tài sản và gián đoạn đến việc vận hành. Những báo cáo chi tiết của chúng tôi sẽ giúp khách hàng hiểu sâu hơn về những rủi ro thực tế và số liệu giúp đưa ra những đánh giá, kết luận và đề xuất của chúng tôi. 

Đánh giá Rủi Ro Được Bảo Vệ Cao (HPR)

Những chuyên gia trong lĩnh vực HPR của chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thiện những hệ thống bảo vệ và kiểm soát. Chúng tôi xem xét những biện pháp đề phòng tổn thất và những rủi ro hiện tại và cung cấp những thông tin chi tiết về việc cải tiến với mục tiêu bảo đảm việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của cả trong nước và quốc tế. 

AIG tập trung vào việc hợp tác và trung thực cung cấp những giải pháp cải thiện rủi ro hiệu quả về mặt chi phí và lấy khách hàng làm trung tâm.

NHỮNG KHÁC BIỆT CHÍNH 

  • Năng lực kỹ thuật đề phòng tổn thất đẳng cấp thế giới hỗ trợ năng lực nhận bảo hiểm đến 1,5 tỷ đô la cho mỗi tổn thất.
  • Dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu cho tất cả các ngành nghề.
  • Đội ngũ chuyên sâu đảm bảo luôn thấu hiểu và ưu tiên những nhu cầu của khách hàng.
  • Khách hàng có lợi từ sự hợp tác, linh hoạt và rõ ràng của việc phát triển chương trình kỹ thuật.