Ngày hội Bowling Day Hà Nội 2015

Sự kiện Bowling Day 2015 vừa diễn ra thành công tại Hà Nội, với sự tham dự của 70 người, đại diện cho 40 đại lý Bảo hiểm Du lịch thân thiết của công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam.

Theo cô Nguyễn Bạch Dương, Phụ trách Sản phẩm Bảo hiểm Du lịch Travel Guard của AIG, Bowling Day năm nay được tổ chức tại Hà Nội nhằm mục đích cập nhật thông tin về sản phẩm Bảo hiểm Du lịch, huấn luyện nâng cao kỹ năng bán hàng và tạo ra một sân chơi giao lưu vui vẻ cho cho đại lý phía Bắc.

Tham dự ngày hội Bowling Day Hà Nội 2015 năm nay là các đại lý vé máy bay và các công ty du lịch.