AIG thu hút đông đảo sinh viên tại Ngày hội Việc làm RMIT 2015

Ngày 10/7/2015, Công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam tham dự Ngày hội nghề nghiệp 2015 do RMIT Việt Nam tổ chức.

Đây là sự kiện hằng năm để kết nối sinh viên và doanh nghiệp, thu hút gần 1.000 sinh viên và cựu sinh viên tham dự. Gian hàng của AIG đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp.