Tập huấn về Bảo hiểm trách nhiệm 2015

  AIG phối hợp cùng các công ty Môi giới Bảo hiểm hàng đầu tổ chức 5 buổi tập huấn về Bảo hiểm Trách nhiệm

Bộ phận phụ trách Bảo hiểm Trách nhiệm (Casualty) của công ty AIG Việt Nam và AIG Hòa Kỳ vừa phối hợp với các công ty Môi giới Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam tổ chức 5 buổi tập huấn tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho khoảng 90 chuyên gia về Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và Bảo hiểm Trách nhiệm đối với bên thứ 3.

Chủ trì buổi tập huấn là ông John Aberasturi, William Wymes (International Casualty Home Office, AIG Hoa Kỳ), bà Anastasia Moody (Phụ trách Bộ phận thẩm định tổn thất lớn châu Á Thái Bình Dương) và bà Lê Trân, Phụ trách sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm AIG Việt Nam.

Mục đích của 5 buổi tập huấn là nhằm cập nhật về các sự kiện phát sinh bồi thường lớn thời gian gần đây tại châu Á và Việt Nam, quy trình giải quyết bồi thường và các dịch vụ hỗ trợ của AIG.

Theo bà Moody, công ty bảo hiểm AIG có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm nhờ có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và mạng lưới hỗ trợ khách hàng toàn cầu.

Là một tập đoàn bảo hiểm có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, bà Moody tin rằng với ưu thế của mình, AIG có thể hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam về dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm với bên thứ ba.