Giải thưởng AmCham CSR

AIG Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng AmCham CSR 2015

AIG Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng AmCham CSR, giải thưởng dành cho các doanh nghiệp đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ (Hà Nội) trao tặng.

AIG trong những năm qua đã thực hiện một số chương trình nhằm nâng cao ý thức giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông. Một trong những chương trình đó là "Helmets for Kids" (Mũ bảo hiểm cho học sinh) AIG phối hợp thực hiện với Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á AIPF.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chính tai nạn giao thông lấy đi sinh mạng thanh niên từ 15-29 nhiều nhất.

Bà Susan E. Loftus, CEO và Tổng giám đốc AIG Việt Nam cho biết thêm: “Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của AIG trong việc nâng cao ý thức an toàn giao thông"