Văn hóa Đa dạng và Hòa nhập

           AIG tổ chức nhiều hoạt động trong tháng 10/2015 nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đa dạng và hòa nhập

Các nước phát triển rất nhanh nhạy khi áp dụng sự đa dạng trong môi trường làm việc vào các tổ chức, doanh nghiệp.  Điều này đã mang lại nguồn lợi khi họ có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ sự đa dạng các quan điểm, khả năng sáng tạo của nhân viên.

Đa dạng nơi làm việc là đề cập đến sự khác biệt của nhân viên trong một tổ chức. Ví dụ sự khác biệt về chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, dân tộc, tuổi tác, tính cách, đào tạo, phong cách làm việc, thâm niên…

Công ty Bảo hiểm AIG tin rằng sự đa dạng trong kinh nghiệm và cách nghĩ của nhân viên sẽ giúp AIG hiểu khách hàng tốt hơn, tăng cường khả năng sáng tạo và giảm thiểu rủi ro. 

Trong khi nhiều doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam chưa quan tâm đến vấn đề này thì AIG Việt Nam đã đi tiên phong trong việc tạo ra cho mình một môi trường làm việc đa dạng để thúc đẩy kinh doanh hiệu quả. AIG tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để nâng cao văn hóa đa dạng và hòa nhập trong tháng 10 - Diversity Month (Tháng Đa dạng)

 Bà Susan E.Loftus, Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam cho biết:  “Doanh nghiệp có thành công và có khả năng cạnh tranh cao hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng quản lý hiệu quả tính đa dạng tại nơi làm việc. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm nuôi dưỡng một nền văn hóa đa dạng và hòa nhập. Tôn trọng lẫn nhau và học hỏi lẫn nhau, làm việc theo nhóm là yếu tố hòa nhập của tăng trưởng và lợi nhuận. Riêng đối với AIG, đa dạng và hòa nhập là hai yếu tố quan trọng của đối với tương lai của công ty. Tại AIG, chúng tôi hướng đến xây dựng một nền văn hóa mở, cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả mọi người".