Trở Thành Đối Tác

Trở thành Đối tác để kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

LỢI THẾ AIG MANG ĐẾN CHO BẠN

Vui lòng đọc Cẩm nang Đại Lý để tìm hiểu về những cơ hội và lợi thế mà chúng tôi mang đến cho chính bạn, sự nghiệp của bạn và khách hàng của bạn.

Bạn có quan tâm? Hãy cộng tác với chúng tôi

Nếu bạn nghĩ rằng AIG là lựa chọn phù hợp cho bạn, sự nghiệp và khách hàng của bạn, vui lòng hoàn tất Đơn Dự Tuyển và gửi đến địa chỉ email becomeapartner_vn@aig.com. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để chia sẻ bí quyết phát triển sự nghiệp.