Bảo Hiểm Tài Sản Thương Mại

Bảo Hiểm Tài Sản Thương Mại

Bảo hiểm Tài sản Thương mại của AIG cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tài sản hàng đầu thị trường, với năng lực nhận bảo hiểm lên đến 1,5 tỉ đô la Mỹ và năng lực nhận bảo hiểm đáng kể cho thảm họa lớn cho nhiều loại tài sản khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. 

Những lợi thế chính

  • Năng lực bảo hiểm toàn cầu, thống nhất và ổn định
  • Nền tảng hoạt động và cung cấp hợp đồng bảo hiểm hiệu quả trên toàn thế giới
  • An toàn nhờ vào sức mạnh tài chính và xếp hạng của AIG
  • Chuyên môn vượt trội trong việc bảo hiểm thảm họa lớn
  • Năng lực đề phòng tổn thất hàng đầu
  • Những giải pháp thích hợp và linh động đáp ứng nhu cầu của khách hàng