Bảo hiểm Khủng bố

Bảo Hiểm Khủng Bố

Sản phẩm Bảo hiểm Khủng bố của AIG được thiết kế đặc biệt để bảo hiểm cho những rủi ro do hành động phá hoại, khủng bố, binh biến, phiến loạn, khởi nghĩa, đảo chính (không bao gồm chiến tranh và nội chiến) mà các công ty đa quốc gia gặp phải khi hoạt động ở những lãnh thổ nơi mà những rủi ro này thường bị loại trừ trong chương trình bảo hiểm tiêu chuẩn. 

Thiệt hại vật chất, Gián đoạn kinh doanh và Gián đoạn kinh doanh ngẫu nhiên là phạm vi bảo hiểm điển hình của sản phẩm bảo hiểm này.