Bảo Hiểm Trách Nhiệm Của Các Định Chế Tài Chính

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Của Các Định Chế Tài Chính

AIG cung cáp các sản phẩm bảo hiểm riêng cho các Định chế Tài chính để khắc phục những rủi ro tổn thất về tài chính nhằm giúp cho các Định chế Tài chính hoạt động an toàn và bảo mật.

Sản phẩm được thiết kế đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm trách nhiệm quản lý, điều hành và trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức tài chính.

  • Bảo hiểm Trách nhiệm Cán bộ Quản lý
  • Bảo hiểm Trách nhiệm Quản lý Đầu Tư
  • Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp của Định chế Tài chính
  • Bảo hiểm chống hành vi gian lận cho Định chế Tài chính
  • Bảo hiểm An ninh dữ liệu