Bảo Hiểm Chống Hành Vi Gian Lận Cho Định Chế Tài Chính (BBB)

Bảo Hiểm Chống Hành Vi Gian Lận Cho Định Chế Tài Chính (BBB)

Bảo hiểm Chống hành vi Gian lận bảo hiểm cho các Định chế Tài chính trước những tổn thất liên quan đến hành vi gian lận. 

Sản phẩm được thiết kế để bảo hiểm tổn thất từ các hành vi gian lận như:

  • Hành vi không trung thực và gian lận của nhân viên
  • Sự mất mát tài sản tại trung tâm giao dịch
  • Sự mất mát tiền trong quá trình vận chuyển
  • Giả mạo, sửa đổi, chứng khoán, tiền giả, tài liệu văn bằng giả.
  • Những thiệt hại cho các văn phòng phát sinh từ những tội phạm liên quan