Bảo Hiểm Bắt Cóc và Tống Tiền (K&R)

Bảo Hiểm Bắt Cóc và Tống Tiền (K&R)

Ảnh hưởng của một vụ bắt cóc hoặc sự cố tương tự có thể rất lớn và điểm mấu chốt là sự cố này phải được giải quyết một cách chính xác. Nạn nhân bị bắt cóc sẽ bị chấn động mạnh và tổ chức/cá nhân giải quyết sự cố có thể đối mặt với tổn thất lớn do phải thanh toán tiền chuộc, gián đoạn kinh doanh, kiện tụng, tai tiếng và hủy hoại danh tiếng trong dài hạn. 

Có phạm vi rủi ro trên toàn cầu đồng nghĩa với việc rủi ro bị bắt cóc, giam giữ và tống tiền của bạn cao hơn so với các tổ chức/cá nhân khác và có lập luận rằng có bảo hiểm cho rủi ro này là điều kiện tiên quyết để kinh doanh tại một số quốc gia.

Chúng tôi cung cấp giải pháp bảo vệ cho các tổ chức/cá nhân ở Việt Nam thông qua các sản phẩm bảo hiểm bắt cóc và tống tiền dành cho doanh nghiệp/cá nhân và các sự kiện cướp tàu biển.

Giải pháp toàn diện của chúng tôi giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro bị bắt cóc, giam giữ và tống tiền. Chúng tôi đánh giá nhu cầu của khách hàng và phối hợp với khách hàng để đưa ra một giải pháp phù hợp và bao gồm quy tắc bảo hiểm hợp lý và tiếp xúc không giới hạn với các chuyên gia tư vấn ứng phó khủng hoảng.

Các chuyên gia tư vấn ứng phó khủng hoảng này không chỉ giúp khách hàng khi xảy ra sự cố mà còn phối hợp với khách hàng để đảm bảo đưa ra các thỏa thuận nhằm giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể.