Bảo Hiểm Xây Dựng

Bảo Hiểm Xây Dựng

Sản phẩm Bảo hiểm Mọi Rủi ro cho Nhà thầu là giải pháp bảo hiểm toàn diện bao gồm Thiệt hại Vật chất cho các dự án xây dựng từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thiện và được bàn giao đưa vào sử dụng. 

Bộ phận bảo hiểm Năng lượng và Rủi ro Kỹ thuật cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các dự án trên bờ trên toàn thế giới, bao gồm:

 • Bảo hiểm Lắp đặt
 • Bảo hiểm Xây dựng 

Ngoài ra Bộ phận Tư vấn Kỹ thuật của chúng tôi đem lại giá trị gia tăng về quản trị và ngăn chặn rủi ro trong suốt quá trình từ khi lập kế hoạch, xây dựng, lắp đặt, đến khi chạy thử và chạy thử có tải của một dự án. Kỹ sư của chúng tôi được tuyển dụng và làm việc tại khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Những kỹ sư này sẽ tham gia công tác giám định, khảo sát, đánh giá các rủi ro, kiểm tra giám định các thiết bị kiểm soát tổn thất để phân tích các rủi ro đặc thù trong Xây dựng như: các thiết bị nâng và lắp ráp, các công việc làm hầm và công trình ngầm, công tác vận chuyển và kho chứa, công tác chuẩn bị cho giai đoạn chạy thử và chạy thử có tải, và các rủi ro đặc biệt như lũ lụt, giông bão, động đất, cháy là các rủi ro có thể gây tổn hại tới các kết cấu đã hoàn thiện một phần; và các công việc cần thực hiện tại công trường như tuân thủ các quy định về Xây dựng và phòng cháy chữa cháy. 

Các ngành công nghiệp nhẹ và nặng bao gồm: 

 • Phát điện và ngành điện lực 
 • Dầu, khí và hóa dầu
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Khai khoáng
 • Các ngành nghề sản xuất và chế biến (ví dụ sản xuất thép và tinh luyện thép, sản xuất bột giấy và giấy, bán dẫn và điện tử, xe hơi, thực phẩm và nước giải khát, nhà máy dệt) 

Công trình xây dựng bao gồm: 

 • Nhà ở
 • Thương mại
 • Thuộc về chính phủ
 • Công nghiệp

Các Dự án Công trình Xây dựng Dân dụng & Hạ tầng Cơ sở bao gồm:

 • Cầu, đường và đường sắt, đường ống, hầm, đập, các công trình dưới nước
 • Hệ thống cấpp và thoát nước
 • Đường dây tải điện và phân phối điện
 • Hệ thống mạng viễn thông
 • Hệ thống đường ống và kho chứa
 • Khai thác khoáng sản 

Bảo hiểm có thể được thiết kế theo yêu cầu:

 • Thiệt hại vật chất
 • Gián đoạn kinh doanh
 • Chạy thử và chạy thử có tải
 • Chậm trễ phần khởi động vận hành
 • Vận chuyển và kho bãi
 • Máy móc thiết bị bảo hiểm
 • Trách nhiệm Bên thứ Ba