Bảo Hiểm Ngành Điện Lực

Bảo Hiểm Ngành Điện Lực

AIG là công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới về sản phẩm bảo hiểm Tài sản cho ngành Điện lực trên toàn cầu, đã kiên trì theo đuổi khai thác sản phẩm trên 35 năm. Chúng tôi hiểu rõ các thiết bị máy móc đặc thù của ngành, các rủi ro đặc biệt của các nhà máy phát điện. Chúng tôi hiểu và đánh giá cao nhu cầu, cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng những tiến bộ công nghệ mới nhất. 

Bộ phận Tư vấn Kỹ thuật cho Ngành Điện lực đem lại giá trị gia tăng đẳng cấp thế giới về quản trị và ngăn chặn rủi ro trong suốt quá trình từ khi lập kế hoạch, xây dựng mới cho tới khi vận hành và trong suốt quá trình vận hành. Chúng tôi có những kỹ sư dày dạn kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của ngành, được tuyển dụng và làm việc tại khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Những kỹ sư này sẽ tham gia công tác giám định, khảo sát, đánh giá rủi ro, kiểm tra giám định các thiết bị kiểm soát tổn thất để phân tích các rủi ro đặc thù của ngành điện lực. Các công này bao gồm đánh giá đánh giá chất lượng, hoạt động của các thiết bị và công tác thực hành quản lý rủi ro, cũng như đánh giá các rủi ro truyền thống ví dụ như: lũ lụt, giông bão, động đất và cháy.

Các loại rủi ro

 • Các nhà máy điện truyền thống
 • Nhà máy điện than
 • Nhà máy điện khí
 • Nhà máy điện chạy dầu
 • Nhà máy thủy điện
 • Nhà máy điện chạy dầu Diesel
 • Nhà máy năng lượng chạy bằng chất thải
 • Phân phối điện

Năng lượng tái tạo và thay thế

 • Nhà máy điện gió
 • Nhà máy điện mặt trời
 • Nhà máy điện khí biomass 
 • Nhà máy điện năng lượng địa nhiệt