Bảo hiểm hóa chất và Dược phẩm

Bảo Hiểm Hóa Chất và Dược Phẩm

Đây là giải pháp bảo hiểm toàn diện cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất ngành Hóa chất và Dược phẩm bao gồm Thiện hại Vật chất và Gián đoạn Kinh doanh. 

Bộ phận Tư vấn Kỹ thuật của chúng tôi đem lại giá trị gia tăng về quản trị và ngăn chặn rủi ro ngay từ khi lập kế hoạch, xây dựng một dự án mới đến khi công trình được hoàn thiện và vận hành. Kỹ sư của chúng tôi có kinh kiệm thực tế vận hành các nhà máy Hóa chất và Hóa dầu. Kỹ sư của chúng tôi được tuyển dụng và làm việc tại khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Những kỹ sư này sẽ tham gia công tác giám định, khảo sát, đánh giá các rủi ro, kiểm tra giám định các thiết bị kiểm soát tổn thất để phân tích các rủi ro đặc thù ngành Hóa chất và Dược phẩm. Các rủi ro được phân tích, đánh giá bao gồm: Thảm họa Thiên nhiên như lũ lụt, giông bão, động đất, và các rủi ro về cháy, nổ, hỏng hóc thiết bị máy móc với trọng tâm là Quản trị An toàn trong khi vận hành.

Các loại rủi ro

 • Hóa chất Vô cơ và Hóa hữu cơ
 • Khí gas công nghiệp
 • Dược phẩm
 • Nguyên liệu nhựa và chất dẻo
 • Keo dán và chất dính 
 • Ethanol và dầu sinh học
 • Sơn, dầu, men
 • Cenlulo nhân tạo và sợi synthetic
 • Sợi
 • Chất tẩy và xà phòng
 • Phân đạm
 • Hóa chất diệt côn trùng và hóa chất dùng trong nông nghiệp