Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Sản phẩm Bảo hiểm Hàng hoá Vận chuyển bảo hiểm cho tất cả mất mát và/hoặc hư hỏng đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới hoặc vận chuyển nội địa. Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường bộ. Chúng tôi bảo hiểm mọi ruỉ ro và trách nhiệm cho bên thứ ba, gồm các công ty Xuất-Nhập khẩu (bao gồm cả hàng lưu kho), các Khách hàng Toàn cầu (bao gồm cả Quản lý các Rủi ro), các Công ty Giao nhận Vận chuyển và các Dự án hạ tầng. 

Những lợi ích chính

  • Thẩm định bảo hiểm, quản lý rủi ro, khiếu nại và bồi thường được đảm nhiệm bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
  • Chương trình bảo hiểm linh hoạt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng
  • Phạm vi bảo hiểm rộng cho các rủi ro đa quốc gia, bao gồm cả các đơn bảo hiểm trong nước 

Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm mọi rủi ro và trách nhiệm cho bên thứ ba

  • Vận chuyển hàng hóa xuất-nhập khẩu
  • Các khách hàng đa quốc gia
  • Các Công ty giao nhận vận chuyển
  • Các dự án hạ tầng