Chuyên viên Thẩm định Rủi ro Xuất sắc nhất 2015

Hai nhân viên AIG Việt Nam vượt 1.500 chuyên viên để đứng trong Top 40 Chuyên viên Thẩm định Rủi ro Xuất sắc nhất Thế giới

Vân-Anh Nguyễn và Sammy Lê là hai chuyên viên thẩm định rủi ro của công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam vinh dự nằm trong số 10 thẩm định viên xuất sắc nhất tại Châu Á Thái Bình Dương và trong số 40 thẩm định viên xuất sắc nhất trên toàn thế giới.

Hai chuyên viên thẩm định rủi ro của Việt Nam đã vượt qua nhiều thẩm định viên trên toàn thế giới trong cuộc thi và đoạt giải "Underwriter Hero 2015" (Chuyên viên Thẩm định Xuất sắc) năm 2015 do AIG tổ chức.

Cuộc thi "Underwriter Hero" đã thu hút tổng cộng 1.500 chuyên viên tính phí bảo hiểm của AIG trên toàn thế giới đăng ký tranh tài.