Vietnam

Dịch vụ bồi thường vượt trội
  • Thấu hiểu và nhạy bén trước nhu cầu của khách hàng, chúng tôi biết điều gì cần thiết cho bạn trong thời điểm xảy ra tổn thất. Do đó dịch vụ bồi thường nhanh chóng và chuyên nghiệp là những gì chúng tôi cam kết cung cấp.

    Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Bồi thường của AIG >
Auto Guard

Sản phẩm đa dạng
  • Chúng tôi thường xuyên đem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mới và đấy tính sáng tạo cho doanh nghiệp và cá nhân. Là người dẫn đầu trong thị trường bảo hiểm, trên 10 năm nay, chúng tôi đã và luôn đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp tại Việt Nam.

    AIG tại Việt Nam > 

    Thông tin về sản phẩm mới >
Bảo vệ hành trình biển

Set a course for what's possible
Tại sao chọn AIG?